Waarom een Burgervoogd?

Ongeveer drieduizend kinderen in Nederland groeien op in een gezinshuis of een leefgroep, terwijl ze onder voogdij staan.

 

Het ouderlijk gezag berust dan niet (meer) bij hun eigen ouders, maar bij een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. In de praktijk wordt dit gezag uitgeoefend door een professionele voogd. Die werkt niet bij de instelling waar deze kinderen wonen en opgroeien, maar bij de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. ‘Op afstand’ dus. Deze kinderen zien hun voogd niet zo vaak, eigenlijk alleen als er officiële dingen geregeld moeten worden. Voogden wisselen bovendien nogal eens – ze worden zwanger, krijgen een andere baan of gaan met pensioen. Deze kinderen hebben daardoor vaak het gevoel ‘van niemand’ te zijn.

Er is een alternatief: de burgervoogd. Een burgervoogd is een natuurlijke persoon (een gewoon mens) die de voogdij op zich neemt over een kind dat woont en opgroeit in een instelling (op een leefgroep) of in een gezinshuis. Met een gewoon iemand, een burgervoogd die de voogdij heeft, hebben deze kinderen weer een iets normaler leven.

 

Wil je op de hoogte blijven?

meld je aan voor onze nieuwsbrief

Duizenden kinderen en jongeren groeien niet op in een gezin, maar in een gezinshuis of een leefgroep. Soms hebben hun eigen ouders geen gezag meer over hen. Dat gezag berust bij een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. Dat kan goed gaan. Maar het blijft gezag-op-afstand. Hoe mooi zou het zijn als een persoonlijk betrokken volwassene de voogdij op zich zou nemen. Een ‘gewoon mens’ die blijft, hoeveel je ook meemaakt, waar je ook woont, wat er ook met je gebeurt. Een volwassene die de voogdij op zich neemt, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Zo’n volwassene heet: een burgervoogd.